I can't control the wind but I can adjust the sail.

Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.


Met ingang van 25 juli 2016 stopt Pro Sail Curacao met haar watersportactiviteiten. Wel blijven de mogelijkheden tot het huren van boten en het volgen van zeillessen bestaan.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de heer Daniel Diepeveen op terlefoonnummer (005999) 5131604 of 7672233.
Pro Sail Curacao dankt al haar klanten voor het in haar gestelde vertrouwen gedurende de afgelopen 13 jaar.

Starting 25th July 2016 Pro Sail Curacao will stop all her watersportsactivities. Nevertheless, the possibility of renting boats or doing sailtraining courses will remain.
For further information please contact Mr Daniel Diepeveen on telephone number (005999) 5131604 of 7672233.

Pro Sail Curacao wishes to thank all her customers for their trust and business over the past 13 years.